top of page

מתודולוגיה

וחומר מקצועי

 

אבחון וניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) מציב אלטרנטיבה לדרך חשיבה הארגונית הרגילה. מעין פרדיגמת

 

ניהול חדשה, אותה נכנה: חשיבה רשתית. משמע, חשיבה הממוקדת בראיית הארגון כרשת.

מקורות החשיבה הרשתית

הבסיס לפרדיגמה הזו היא המתמטיקה, ממנה צמחו שני עולמות תוכן: הקיברנטיקה ותורות המורכבות.

מקורות-החשיבה-הרשתית-300x225.png

רשת מהי?

רשת היא חיבור של גורמים שונים בקשרי גומלין: במעין צינורות, שבתוכם עוברים חומר, אנרגיה ומידע: 

רשת-300x225.png

'הפרדיגמה הרשתית' תופסת ארגונים כרשת. כך, נפרס בפנינו מגוון אפשרויות, שלא היו בידינו בראייה ארגונית רגילה:

  • טוב מראה עיניים: לראשונה, ניהול איננו דבר ערטילאי אלא גם מפת רשת שניתנת לצפייה בעין – על הפגמים והבעיות שבו.

  • הרשת היא ברת מדידה: היה זה אבי הניהול המודרני, פיטר דרוקר, שטבע את המושג: "אם אינך יכול למדוד זאת – אינך יכול לנהל זאת" ("If you can't measure it, you can't manage it").

תורת הניהול והמדעים המדויקים

מאז התרחקה תורת הניהול מרחק רב ממשנתו של דרוקר, מן המדעים המדויקים אל מדעי החברה. תפיסתו התחלפה בגישה האומרת, שתחומים רבים בארגון הינם 'תחומים רכים' שאינם ניתנים למדידה, כמו עוצמה, השפעה, מנהיגות וכדומה. התוצאה הייתה שהעיסוק בניהול הפך לספקולציה, שבה ניתן להציג דבר והיפוכו, בעזרת מצגת וסטטיסטיקה מכוונת אינטרסים. כמות גדולה של בדיות, שהשתרשו להם בספרי הניהול, מבלי שתהיה להן הוכחה אמפירית.

'תורת הרשתות המורכבות' מחזירה אותנו לתפיסה של דרוקר, ומאפשרת לנו, לא רק לראות ארגון, אלא אף להבין אותו בעזרת מדידה נכונה ואובייקטיבית.

משנתו-של-פיטר-דרוקר-300x225.png

קשרי הגומלין הם הגורם החשוב ביותר להשפעה על ארגון!

התרשים שלמטה ממחיש היטב עד כמה חשובים קשרי הגומלין למנהל, ועד כמה אנו נוטים שלא להטמיע זאת:

בחלקו העליון של התרשים למטה, מוצג 'תרשים עץ' קלאסי, מהסוג המקובל בארגונים: הוא מתאר ארגון של 13 איש, המחוברים ב- 12 קשרי גומלין. חלקו התחתון של התרשים ממחיש עד כמה אופן ההצגה הזה מוטעה: האנשים הללו יכולים להיות מחוברים בלא פחות מ- 78 קשרי גומלין [(N(n-1, כאשר n הוא מספר הגורמים בארגון...

חשיבות-קשרי-הגומלין-264x300.png

מתודולוגיה

וחומר מקצועי

 

אבחון וניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis) מציב אלטרנטיבה לדרך חשיבה הארגונית הרגילה. מעין פרדיגמת

 

ניהול חדשה, אותה נכנה: חשיבה רשתית. משמע, חשיבה הממוקדת בראיית הארגון כרשת.

מקורות החשיבה הרשתית

הבסיס לפרדיגמה הזו היא המתמטיקה, ממנה צמחו שני עולמות תוכן: הקיברנטיקה ותורות המורכבות.

מקורות-החשיבה-הרשתית-300x225.png

רשת מהי?

רשת היא חיבור של גורמים שונים בקשרי גומלין: במעין צינורות, שבתוכם עוברים חומר, אנרגיה ומידע: 

רשת-300x225.png

'הפרדיגמה הרשתית' תופסת ארגונים כרשת. כך, נפרס בפנינו מגוון אפשרויות, שלא היו בידינו בראייה ארגונית רגילה:

  • טוב מראה עיניים: לראשונה, ניהול איננו דבר ערטילאי אלא גם מפת רשת שניתנת לצפייה בעין – על הפגמים והבעיות שבו.

  • הרשת היא ברת מדידה: היה זה אבי הניהול המודרני, פיטר דרוקר, שטבע את המושג: "אם אינך יכול למדוד זאת – אינך יכול לנהל זאת" ("If you can't measure it, you can't manage it").

תורת הניהול והמדעים המדויקים

מאז התרחקה תורת הניהול מרחק רב ממשנתו של דרוקר, מן המדעים המדויקים אל מדעי החברה. תפיסתו התחלפה בגישה האומרת, שתחומים רבים בארגון הינם 'תחומים רכים' שאינם ניתנים למדידה, כמו עוצמה, השפעה, מנהיגות וכדומה. התוצאה הייתה שהעיסוק בניהול הפך לספקולציה, שבה ניתן להציג דבר והיפוכו, בעזרת מצגת וסטטיסטיקה מכוונת אינטרסים. כמות גדולה של בדיות, שהשתרשו להם בספרי הניהול, מבלי שתהיה להן הוכחה אמפירית.

'תורת הרשתות המורכבות' מחזירה אותנו לתפיסה של דרוקר, ומאפשרת לנו, לא רק לראות ארגון, אלא אף להבין אותו בעזרת מדידה נכונה ואובייקטיבית.

משנתו-של-פיטר-דרוקר-300x225.png

קשרי הגומלין הם הגורם החשוב ביותר להשפעה על ארגון!

התרשים שלמטה ממחיש היטב עד כמה חשובים קשרי הגומלין למנהל, ועד כמה אנו נוטים שלא להטמיע זאת:

בחלקו העליון של התרשים למטה, מוצג 'תרשים עץ' קלאסי, מהסוג המקובל בארגונים: הוא מתאר ארגון של 13 איש, המחוברים ב- 12 קשרי גומלין. חלקו התחתון של התרשים ממחיש עד כמה אופן ההצגה הזה מוטעה: האנשים הללו יכולים להיות מחוברים בלא פחות מ- 78 קשרי גומלין [(N(n-1, כאשר n הוא מספר הגורמים בארגון...

חשיבות-קשרי-הגומלין-264x300.png

ארגון גדול לא זקוק לכל קשרי הגומלין הללו. להפך. ריבוי גדול מידי של קשרי גומלין יכול ליצור כאוס ולהקשות, בעיקר על הביצוע.

מילת המפתח היא אופטימיזציה. הארגון יגיע לפרודוקטיביות מקסימאלית, כאשר קשרי הגומלין שלו יחברו בין חבריו באופן האופטימלי! 

כשם שמכונאי מכוונן את מנוע הרכב שלנו במוסך, בטיפול תקופתי, כך אמור מנהל לכוונן את ארגונו באופן שיגיע לפרודוקטיביות אופטימלית!

מוזמנים ללחוץ על הלינק ולבקר באתר הידע  

bottom of page